CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beräkningsanvisningar för strukturell dynamisk respons vid explosionsbelastning

Morgan Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Björn Ekengren ; L. Laine ; Joosef Leppänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg & Teknik (0281-658X). Vol. 2012 (2012), 7, p. 36-41.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Den strukturella responsen hos en explosionsbelastad konstruktion kan skilja sig väsentligt från den som fås vid en statisk belastning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har, som en del i sitt ansvarsområde om det fysiska skyddet, tagit fram en omfattande kunskapsbank inom området dynamisk respons. För en ökad samhällsnytta är det önskvärt att vetskapen om denna når ut till en större krets så att framtagen kunskap även kan användas vid andra tillämpningar för hantering av extrema dynamiska laster i bebyggelsen.

Nyckelord: Explosion, impulsbelastning, dynamisk respons, beräkningsanvisningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-16. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 204404

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur