CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First-principles determination of the polyethylene crystal structure

Jesper Kleis (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; David C. Langreth ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 20440

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Makromolekylfysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Van der Waals density-functional description of polymers and other sparse materials