CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Scientometric World of Keith Pavitt

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; M Meyer ; P Pereira ; O Persson
: External organization, 2003.
[Bok]

Nyckelord: Scioentometric, PavittDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 20438

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur