CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparison of topology and technology of balanced VCOs intended for use in a 60 GHz WLAN system

Mattias Ferndahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Gigahertz 2003 conference (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 20432

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Integrated VCOs in Gallium Arsenide HEMT technologies with a novel varactor structure