CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding how energy efficiency is achieved in shipping companies - an action research approach

Hannes Johnson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations )
Sustainability Science Congress 2014, Copenhagen (2014)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Energy efficiency, shipping, energy management, barriers, interpretative, education, sustainability scienceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-15. Senast ändrad 2014-10-16.
CPL Pubid: 204268

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur