CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Defects in Automotive Use Cases

Fredrik Törner (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Martin Ivarsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Fredrik Pettersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Peter Öhman (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
5th ACM-IEEE International Symposium On Emperical Software Engineering (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-29.
CPL Pubid: 20425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On Improvement of Requirements Engineering in the Automotive Domain