CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rectangular waveguides and Gap Waveguides using Pin Grid Array (PGA) and Ball Grid Array (BGA) Technologies

Farid Hadavy (Institutionen för signaler och system) ; Stefan Carlsson ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Lars-Inge Sjöqvist
(2014)
[Patentansökan]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-13.
CPL Pubid: 204209

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur