CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MULTI-PORT BOWTIE ANTENNA

Ali Al-Rawi (Institutionen för signaler och system) ; Magnus Franzén (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner)
(2013)
[Patentansökan]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-13. Senast ändrad 2014-10-13.
CPL Pubid: 204207

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur