CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structuring materials supply systems design according to a stage-gate process

Eva Johansson (Institutionen för logistik och transport)
Produktionslogistik 2004 : effektiva flöden från leverantörer till kunder : artiklar från PLANs forsknings- och tillämpningskonferens i Lund den 19-20 augusti 2004 / redigerade av Andreas Norrman (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2042

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur