CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical study of liquid breakup at the surface of turbulent liquid jets using One-Dimensional Turbulence

Amirreza Movaghar (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Mark Linne (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Michael Oevermann (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Falko Meiselbach ; Heiko Schmidt ; Alan R. Kerstein
ILASS – Europe 2014, 26th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-13. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 204198

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Transport
Termisk energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur