CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visualization of low-level swirl effects in fuel injection sprays

David Sedarsky (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Mattias Rahm (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Zachary Falgout (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Mark Linne (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
ILASS – Europe 2014, 26th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-13. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 204197

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Transport
Termisk energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Experimental Studies of Primary Break-up of Diesel Engine Fuel Injector Sprays