CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evidence for Supercritical Regions of the ECN Spray A

Zachary Falgout (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Mattias Rahm (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Zhenkan Wang ; Mark Linne (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Proceedings of the 35th International Combustion Symposium (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-13. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 204194

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Transport
Termisk energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Advances in Time-gated Ballistic Imaging for Studies of Atomizing Fuel Sprays


Experimental Studies of Primary Break-up of Diesel Engine Fuel Injector Sprays