CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Influence of Gamma Irradiation on Repeated Recycling and Accelerated Acrylonitrile Butadiene Styrene Terpolymer Aging

Sandra Tostar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning) ; Erik Stenvall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mark Foreman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
International Journal of Waste Resources Vol. 4 (2014), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-13. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 204165

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning (2007-2014)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Polymerkemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Functional Properties and Morphology of Recycled Post-consumer WEEE Thermoplastic Blends


Mechanical and thermal properties of recycled WEEE plastic blends