CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PhD. supervision as an emotional process - Critical situations and emotional boundary work

Thomas Johansson ; Gina Wisker ; Silwa Claesson ; Ola Strandler ; Elisabeth Saalman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Pertanika JSSH (0128-7702). Vol. 22 (2014), 2, p. 605-22.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-10-11. Senast ändrad 2014-10-14.
CPL Pubid: 204140

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (GU)
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur