CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Role of Equipment Maintenance in the Manufacturing Strategy

Patrik Jonsson (Institutionen för transportteknik)
Proceedings of the 11th Annual Meeting of the Production and Operations Management Society (POMS), San Antonio, Texas (CD disc). (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-10-06.
CPL Pubid: 2041

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur