CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elevated antibody reactivity to measles virus Ncore protein among patients with multiple sclerosis and their healthy siblings with intrathecal oligoclonal immunoglobulin G production

Linn Persson ; Sonia Longhi ; Johanna Enarsson ; Oluf Andersen ; Sara Haghighi ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Martin Lagging ; Maria Johansson ; Tomas Bergström
Journal of Clinical Virology (1386-6532). Vol. 61 (2014), 1, p. 107-112.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Patients with multiple sclerosis (MS) and their healthy siblings with the MS oligoclonal bands (OCB) trait, (a hyperimmune condition in form of two or more CSF enriched OCBs) harbor in cerebrospinal fluid (CSF) and serum elevated immunoglobulin G (IgG) titers against measles crude whole-cell antigen. The underlying mechanism resulting in the increased IgG antibody reactivity to measles remains unclear. The response may represent specific IgG reactivity to measles antigens or unspecific auto-antibodies targeting cellular components in the crude whole virus antigens commonly used in detection assays.

Nyckelord: multipel skleros, MS OCB trait, mässlingvirus, antikroppar, likvor, oligoklonala bandDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-10. Senast ändrad 2015-05-25.
CPL Pubid: 204064

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Klinisk medicin
Neurologi

Chalmers infrastruktur