CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient Analysis of Large Aperiodic Antenna Arrays Using the Domain Green’s Function Method

D. J. Ludick ; Rob Maaskant (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; D. B. Davidson ; U. Jakobus ; D. I. L. de Villiers
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X). Vol. 62 (2014), 4, p. 1579—1588.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-09. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 204057

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur