CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Processing Influence on the Structure and Properties of Melt-Filtered and Blended Electronic Waste Thermoplastics

Erik Stenvall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc International Polymer Processing Society PPS-30, (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-09. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 204043

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Textil-, gummi- och polymermaterial
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur