CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System analysis in structural mechanics by use of mixed force and displacement variables

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1970. ISBN: 99-0028275-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 20403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1969-11-30
Tid: 10.00
Lokal: 10.00 CTH
Opponent: Kåre Hellan, Trondheim

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 105


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 105