CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply Chain Uncertainty Considerations in the Planning and Control Processes – A Case Study of an Apparel Industry Supply Chain

Patrik Jonsson (Institutionen för transportteknik) ; Mattias Gustavsson (Institutionen för transportteknik) ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik)
Proceedings of EuromaPoms 2003, June 16-18, Como, Italy. Vol. 2 (2003), p. 131-140.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2040

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur