CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PRAM, Datorprogram för analys av plan ram enligt 1:a och 2:a ordningens teori

Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1973. - 87 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-12-07.
CPL Pubid: 20397

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur