CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EPARAM, Datorprogram för elastisk-plastisk analys av plan ram enligt 2:a ordningens teori med stabilitetskontroll

Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. - 71 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-12-07.
CPL Pubid: 20395

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur