CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finita elementmetodens tillämpning inom geomekanik

Kenneth Axelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1975. - 21 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 20392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur