CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Några geotekniska och geohydrologiska problem analyserade med finit elementmetod

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1977. - 49 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 20390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur