CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Logistical Consequences of E-Commerce – Theoretical Scenario, for Spare Part Distribution

Magnus Holmqvist ; Ola Hultkrantz (Institutionen för transportteknik) ; Gunnar Stefansson (Institutionen för transportteknik) ; Anders Wingqvist (Institutionen för transportteknik)
WCTR Proceedings of 9th WCTR World Conference on Transport Research, July 22 - 27, 2001, Seoul, Korea. Paper 01:08. p. -. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2039

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur