CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IHALL2, Datorprogram för snittkraftsberäkning och dimensionering enligt BBK 79 av prefabricerade industrihallar i betong

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1981. - 87 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20380

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur