CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of Breathing and Heartbeat by Using a Simple UWB Radar System

Qiuchi Jian (Institutionen för signaler och system) ; Yinan Yu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Peter Bjorkholmy ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
8th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2014, The Hague, The Netherlands 6-11 April 2014 (2164-3342). p. 3078-3081 . (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present the development on an ultra-wideband (UWB) radar system and its signal processing algorithms for detecting human breathing and heartbeat in the paper. The UWB radar system consists of two (Tx and Rx) antennas and one compact CMOS UWB transceiver. Several signal processing techniques are developed for the application. The system has been tested by real measurements.

Nyckelord: Breathing monitoring, Empirical mode decomposition, Heartbeat detection, UWB radar application, Wavelet


Article number 6902477Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-07. Senast ändrad 2015-10-30.
CPL Pubid: 203798

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur