CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arrangements and Applications of Self-grounded Antennas

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ali Al-Rawi (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Hasan Raza (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Akmed A Kishk
8th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2014, The Hague, The Netherlands 6-11 April 2014 (2164-3342). p. 79 - 83 . (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The self-grounded antenna is a new type of compact ultra-wideband antennas with simple geometries. One of the characteristics of this type antenna is its high flexibility: the configuration of the antenna can be arranged in many different ways for different applications. In this paper, we overview the typical arrangements of the self-grounded antennas, and their performance for different applications.

Nyckelord: Self-grounded antenna, ultra-wideband, MIMO antenna


Article number 6901697Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-06. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 203785

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur