CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of relative Throughput in Reverberation Chamber using Universal Software Radio Peripheral

Bjarni Thor Einarsson ; Ahmed Hussain (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
8th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2014, The Hague, The Netherlands 6-11 April 2014 (2164-3342). p. 1105-1108. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper aims to show how Universal Software Radio Peripheral can be used in conjunction with reverberation chamber to measure throughput of wireless communication systems in Rich Isotropic Multipath environment. The results are in agreement with theories based on the threshold receiver model.

Nyckelord: Reverberation chamber, Rich isotropic multipath channel, Throughput, Universal software radio peripheral


Article number 6901963Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-06. Senast ändrad 2015-11-24.
CPL Pubid: 203783

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur