CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability and progressive failure of natural slopes - A simple approach

Peter Hansbo (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Conference on Numerical Methods in Geomechanics, Nagoya 1985 p. 7. (1984)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 20374

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur