CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boundary element so lutions for some problems in soil dynamics

Odd Tullberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
The 5th International Conference on Numerical Methods in Geomechanics, Nagoya, Japan 1985 p. 8. (1984)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-12-07.
CPL Pubid: 20372

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur