CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Template-less Synthesis of Hollow Carbon Nanospheres for White Light-Emitting Diodes

X. G. Zheng ; H. L. Wang ; Q. Gong ; L. Chen ; K. Wang ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Materials letters (0167-577X). Vol. 126 (2014), p. 71.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-10-03.
CPL Pubid: 203701

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur