CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High order time integration of thermal problems

Jerzy Kujawski (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Peter Hansbo (Institutionen för byggnadsmekanik)
Fifth International Conference on Numerical Methods in Thermal Problems, Swansea, July 1985 p. 15. (1985)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2008-01-28.
CPL Pubid: 20370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur