CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The “Health Care product’s” Infliction on the Network of Health Care Service

Jan-Erik Gasslander (Institutionen för transportteknik) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Åke Wiklund (Sektionen för arkitektur)
Humans in a complex environment : proceedings of the 34th annual congress of the Nordic Ergonomics Society. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 2037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur