CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boundary element solution for dynamic soil-structure interaction

Odd Tullberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Zhou Xi-Reng (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
The Second International Conference on Numerical Models in Geomechanics (NUMOG II), Ghent, Belgium, March 31- April 4, 1986 p. 799-806. (1986)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-12-07.
CPL Pubid: 20368

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur