CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bilsamhället : ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige

Per Lundin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Stockholm : Stockholmia, 2014. ISBN: 9789170312755.- 407 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-02. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 203656

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur