CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive and hierarchical analysis of eigenvalue problems

Olof Friberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
The International Conference on Computational Mechanics (ICCM86- Tokyo) May 25-29, pp. VI-163 - VI-170, 1986 (1986)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2009-11-16.
CPL Pubid: 20365

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur