CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic soil structure interaction problem including viscous damping

Zhou Xi-Reng (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Odd Tullberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
The International Conference on Boundary Elements, Beijing, Oct 14-17, 1986 p. 14. (1986)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-12-07.
CPL Pubid: 20363

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur