CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive and hierarchical time integration of convection-diffusion problems

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Jan Frykestig (Institutionen för byggnadsmekanik)
Conference on the Mathematics of Finite Elements and Applications (MAFELAP 87), Brunel April 1987 p. 8. (1987)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 20360

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur