CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guidelines for Coupling of the Building Facilities to the External and Internal Demands Generated by the Society

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars-Göran Bergqvist (Sektionen för arkitektur) ; Jan-Erik Gasslander (Institutionen för transportteknik)
Forskningssamverkan och nya former av kunskapsbildning : sammanställning av bidrag till konferensen Högskolor och samhälle i samverkan, Högskolan i Halmstad, 9-11 maj 2001 : proceedings from the 2nd HSS Research Conference, Halmstad University, Sweden, May 9-11, 2001 / [redaktör: Kjell Eriksson] p. 414-426. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 2036

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur