CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the practical use of standard and higher order patchtests for plate bending problems

Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Svante Rydholm (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
1:st Conference on Reliability and Robustness of Engineering Software, Como, Italy, Sept 1987 p. 343-352. (1987)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-14.
CPL Pubid: 20359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur