CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elastic-plastic pile-frame interaction

Ragnar Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
The 6:th International Conference on Numerical Methods in Geomechanics (ICONMIG 88), Innsbruck, April 11-15, 1988 p. 8. (1987)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 20357

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur