CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On adaptive calculation of Kirchhoff plates with mixed method

Michal Saran (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
The ICES conference in Atlanta, April 1988 p. 8. (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-14.
CPL Pubid: 20355

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur