CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FE-procedures for conductive-convective heat transfer,

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Jan Frykestig (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Conference on Computational Methods in Flow Analysis, Okayama, Japan, September 5-8, 1988 p. 8. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-13.
CPL Pubid: 20354

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur