CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FE-calculation of progressive failure in long clay slopes

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Matti Koponen (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
X Nordiske Geoteknikermöte, NGM 88, Oslo, May 13-15, 1988 p. 5. (1988)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 20353

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur