CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Methods in Structural Dynamics Adaptive FE-procedures

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Ling Fu Zeng (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Conference on Dynamics of Building Structures 89, Karlovy Varg, Tjeckoslovakien, Sept. 11-15, 1989 p. 11. (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 20351

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur