CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time Integration of Non-linear Heat Storage Problems

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Jan Frykestig (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik)
6:th International Conference on Numerical Methods for Thermal Problems, Swansea UK, July 3-7, 1989 p. 11. (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-13.
CPL Pubid: 20350

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur