CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Illuminating and Analysing the Performance of the Defunct Volvo Uddevalla plant

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
16th International Conference on Production Research, ICPR - 16 ; 29 July - 3 August 2001, Prague, Czech Republic. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 2035

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur