CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mesh generation and mesh refinement procedures for computational plasticity

Hao Jin (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Lars Bernspång (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Second international conference on computational plasticity-models, software and applications, COMPLAS II, Barcelona, Spain, 18th-22nd September 1989 p. 11. (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 20347

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur