CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time Integration of Non-linear Convection-Conduction Problems

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Jan Frykestig (Institutionen för byggnadsmekanik)
First International Conference on Advanced Computational Heat Transfer, HEAT TRANSFER 90, Portsmouth, U.K., July 17-20, 1990 (1990)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-13.
CPL Pubid: 20343

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur